Estem actualitzant la web per oferir-vos nova informació actualitzada.
Podeu contactar amb nosaltres a través de info@eassociats.com o el telèfon 618.26.58.77

Eassociats

Consultoria de costos especialitzada en PIMES.
1. Àmbit estructural i organitzatiu
* Anàlisi de l'estructura i organització de compres
* Definició de les relaciones compres amb direcció o gerència
* Auditoria de processos de compra
* Eliminació d'ineficiències
2. Àmbit econòmic
* Oportunitats de millora de costos
* Recerca d'alternatives i estudis de mercat
* Pressupost de gestió
* Definició de l'estructura de costos
3. Àmbit contractual
* Revisió i control dels acords contractuals
* Homologació de proveïdors
* Gestió i definició del pool de proveïdors